Zemní práce, demoliční a bourací práce v Berouně a okolí

Zemní a demoliční práce v Berouně

Poskytujeme široké spektrum služeb v oblasti zemních prací, bouracích prací a demolice v oblasti Beroun, Králův Dvůr, Zdice a v širokém okolí. Zajišťujeme nakládku, odvoz a následné skladování zeminy, stavebního odpadu a dalších ekologicky nezávadných materiálů.

Provádíme přípravné zemní a výkopové práce pro stavby rodinných domů, bytových domú a průmyslových staveb, výkopy základů a základových pásů, výkopy pro bazény, sklepy a další objekty, hloubení inženýrských sítí, terénní úpravy rovinných i svažitých terénů, zahrnovací práce, úpravy a vyrovnání komunikací s možností zavezení štěrky různých frakcí atd.

Naše technika: kolový čelní nakladač KOMATSU WA 380, kolový nakladač CAT 962H, traktorbagr KOMATSU WB97R, minirypadlo KOMATSU PC35MR, pásový bagr CAT 323E, smykový nakladač CAT, dozer, mobilní drtící a třídící zařízení atd.

 • Autodoprava, kontejnery

  Autodoprava Beroun

  Naše autodoprava disponuje širokým spektrem dopravní techniky pro přepravu různých typů nákladů. Máme pro Vás připraveny sklápěcí soupravy, nosiče kontejnerů, autocisterny, nízkoložný podvalník a další techniku.

  Zaměřujeme se na přepravu zeminy, drceného kameniva, vápna, cementu a jiných sypkých hmot. Zajišťujeme také přepravu kontejnerů o objemu 3, 9 a 12 m3.

 • Jeřábnické práce

  Autojeřábem Liebherr LTM 1030 Beroun

  Provádíme kvalifikované jeřábnické práce s autojeřábem Liebherr LTM 1030. Maximální nosnost jeřábu je 30 t, délka teleskopického ramene 9,2 – 30 m.

  Autojeřábu lze vyžít např. při montáži ocelových a betonových konstrukcí, zvedání a přemísťování stavebního materiálu, vykládání těžkých břemen atd.

 • Drcení stavebního odpadu

  Drcení stavebního odpadu

  Nabízíme drcení stavebního odpadu, stavebních směsí (betony, tašky, cihly), různých materiálů z demoličních prací, kameniva a štěrků, s možností zkrápění drceného materiálu proti prašnosti.

  Možnost třídění různých materiálů mobilním dvousítným třídičem (objem násypky 4 m3).

 • Prodej DK a recyklátu

  Prodej DK a recyklátu Beroun

  Zajišťujeme prodej zásypových materiálů (štěrků, recyklátu) různých frakcí, vhodných pro stavební účely, úpravy a vyrovnávání komunikací atd.

  Zakoupený materiál Vám můžeme dopravit podle Vašich požadavků.

 • Skládka odpadů

  Skládka odpadů v Berouně

  Nabízíme odvoz a uložení inertních odpadů (odpadní štěrky a písky, škvára, pecní struska, licí formy a jádra, beton, cihly, tašky, směsi a oddělené frakce betonu, asfaltové směsi, zemina a kamení).

  Skládku provozuje náš partner pro uložení a zpracování odpadu společnost KD Waste s.r.o.

 • Železniční vlečka

  Železniční vlečka Beroun

  Provozujeme železniční vlečku v délce 14 km se třemi dieselelektrickými lokomotivami řady 740, zajišťujeme překládku zboží z železnice na silnici a naopak. Nabízíme možnost dočasného skladování materiálů.

  Dále provádíme čištění železničních vozů od jakýchkoliv materiálů mimo nebezpečných látek, možnost vysávání sypkých hmot průmyslovým vysavačem z vozů i z cisteren.

Partnerské společnosti

KD WASTE, s.r.o.
Náš partner pro uložení a zpracování odpadu.
KD WASTE, s.r.o.

Transportservis a.s.
Náš partner pro železniční nákladní dopravu.
www.transportservis.com

KD Trans, s.r.o. © 2008 | Developed by Kinet